GUANGXI STATE FARMS

集团架构

专业集团企业

广西糖业集团有限企业
广西桂垦牧业有限企业
广西悦桂田园学问旅游有限企业
新澳门游戏城明阳淀粉发展有限企业
广西绿色食品集团有限企业
广西剑麻集团有限企业
新澳门游戏城茶业集团有限企业
新澳门游戏城资本管理集团有限企业
广西化工研究院有限企业

广西轻工业科学技术研究院有限企业

新澳门游戏城西江乳业有限企业
新澳门游戏城垦达商贸有限企业

农场企业

新澳门游戏城明阳农场有限企业
新澳门游戏城金光农场有限企业
新澳门游戏城新兴农场有限企业
新澳门游戏城良丰农场有限企业
新澳门游戏城北部湾农场有限企业
新澳门游戏城火光农场有限企业
新澳门游戏城通润发展有限企业
新澳门游戏城西江农场有限企业
新澳门游戏城旺茂农场有限企业
新澳门游戏城百润发展有限企业

新澳门游戏城立新农场有限企业
新澳门游戏城黔江农场有限企业
新澳门游戏城龙北农场有限企业

示范性高职院校

广西职业技术学院

XML 地图 | Sitemap 地图